Phần mềm quản lý công trình bằng EXCEL - Net Xây Dựng

Latest

Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2021

Phần mềm quản lý công trình bằng EXCEL

 Để quản lý thông tin dự án, ngoài các thông tin chung, người dùng cần cập nhật thông tin các quyết định đầu tư, quyết định đầu tư bổ sung, quyết định điều chỉnh…; thông tin thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán; thông tin nhà thầu, gói thầu; thông tin quyết toán; các thông tin về cơ cấu chi phí dự án, cơ cấu nguồn vốn, các văn bản liên quan; thông tin toàn bộ dự án có thể gửi cho các cơ quan quản lý dưới dạng .xml để tổng hợp và làm căn cứ để theo dõi việc thanh quyết toán. Nhóm tính năng này rất quan trọng đối với các cơ quan quản lý nhiều dự án như các ban quản lý dự án, các cơ quan kế hoạch đầu tư hay các định chế tài chính, kho bạc.

Một dự án thường có nhiều gói thầu. Các đơn vị trúng thầu, thực hiện gói thầu nhiều khi cũng khác nhau. Một dự án cũng có thể có nhiều công trình, mỗi công trình có thể có nhiều hạng mục nhiều công việc. Quản lý dự án phải quản lý tới từng đơn vị thực hiện, từng phần công việc và chi phí. Chi phí gồm các loại như: chi phí công việc, chi phí công trình, chi phí tổng dự toán, chi phí tổng mức đầu tư. Từng loại chi phí lại gồm nhiều chi phí chi tiết. Nếu “quản lý thủ công”, sẽ rất khó để thiết lập thông tin, khai thác thông tin, trong đó, công việc tính toán sẽ rất khó đảm bảo. phần mềm quản lý công trình xây dựng chính là công cụ giúp người quản lý dự án tự động hoá công việc của mình.

    


CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM:

 •  Kế hoạch vật tư/hàng hóa              
 •  Yêu cầu hàng hóa/vật tư
 •  Phân tích kho    
 •  Lệnh điều chuyển
 •  Lệnh xuất kho        
 •  Yêu cầu báo giá NCC
 •  Báo giá nhà cung cấp      
 •  Tra cứu giá hàng hóa
 •  Danh mục nhóm hàng hóa        
 •  Hợp đồng cung cấp vật tư
 •  Hợp đồng mua thiết bị        
 •  Hợp đồng thuê thiết bị
 •  Hợp đồng thuê vận chuyển      
 •  Hợp đồng bán vật tư
 •  Nghiệm thu hợp đồng    
 •  Hồ sơ thanh toán
 •  Thu/chi                                    
 •  Đối trừ công nợ
 •  Theo dõi công nợ phải thu          
 •  Theo dõi công nợ phải trả
 •  Danh mục nhà cung cấp                  
 •  Danh mục khách hàng
 •  Hạn mức tín dụng được cấp          
 •  Cảnh báo hạn mức tín dụng
 •  Danh mục khách hàng                 
 •  Hạn mức tín dụng cấp
 •  Đánh giá nhà cung cấp                    
 •  Theo dõi tiến độ giao hàng
LINK TẢI PHẦN MỀM :  (Pass: netxaydung ; Key : 300K/ 1máy vĩnh viễn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chat Zalo
Chat Facebook
0974.502.080